Worshop sobre la directiva MED / UKAS MED. Impartido por Lloyd???s Register
21 noviembre, 2023
Objetivos alcanzados al cierre de proyecto Navegando o Futuro
19 enero, 2024

Gemelo Digital en el naval y otros sectores industriales.

??? Proyecto Twin NavAux

O proxecto TWIN NAVAUX, pertencente ao programa POCTEP 2021-2027 e dotado cun orzamento total de m??is de 1.300.000 euros ten como obxectivo principal promover a implantaci??n do xemelgo dixital na industria auxiliar naval de Galicia e Norte de Portugal. O seu prop??sito ?? establecer as condici??ns tecnol??xicas e de capacitaci??n necesarias para facilitar a adopci??n xeneralizada de modelos de xemelgos dixitais de produtos no sector naval, e tam??n noutros sectores produtivos, dentro desta Eurorrexi??n.

En este proxecto participa la Axencia Galega de Innovaci??n como beneficiario principal e os socios Asociaci??n Cluster del Naval Gallego (ACLUNAGA), Universidade da Coru??a (UDC), Centro de Apoio Tecnol??gico ?? Ind??stria Metalomec??nica (CATIM), Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, Ibercisa Deck Macvhinery, Industrias Ferri y Electrorayma

A diferenza das simulaci??ns convencionais, o xemelgo dixital non s?? simula o comportamento dun sistema, sen??n que crea unha r??plica virtual precisa dun produto ou proceso que permite unha optimizaci??n continua. As vantaxes que ofrecen os xemelgos dixitais incl??en a diminuci??n de erros de dese??o e o incremento do rendemento dos equipos -grazas a datos e simulaci??ns virtuais-, as?? como a optimizaci??n de custos -ao obter dese??os mellorados que reducen as incidencias operativas-. Entre as s??as funcionalidades, un xemelgo dixital de produto incorpora a caracterizaci??n do equipo, a simulaci??n virtual do seu funcionamento ao completo e tam??n tecnolox??as innovadoras como a conectividade da Internet das cousas (IoT) ou a aprendizaxe autom??tica (Machine Learning).

Con proxecci??ns que indican un crecemento significativo, esp??rase que o mercado global dos xemelgos dixitais evolucione desde os 2.100 mill??ns de d??lares en 2022 ata os 183.000 mill??ns en 2030. Por iso, resulta esencial que calquera fabricante comprenda as potencialidades que ofrece esta tecnolox??a.

Neste contexto, TWIN NAVAUX non s?? busca fomentar a innovaci??n industrial, sen??n transformar as cadeas de valor das pequenas empresas auxiliares do sector naval. Cun investimento s??lido e a participaci??n diversa de actores, o proxecto ten como obxectivo implementar tecnolox??as sustentables para mellorar a competitividade e fomentar emprego de calidade no sector empresarial naval.

Enfoque estrat??xico

TWIN NAVAUX trata aspectos chave para impulsar esta transformaci??n da industria. Os eixos de intervenci??n son catro:

  1. Identificaci??n da situaci??n actual: levarase a cabo unha an??lise exhaustiva da implementaci??n de tecnolox??as da informaci??n e as comunicaci??ns (TIC) do xemelgo dixital para comprender a capacidade tecnol??xica das empresas no sector.
  2. Definici??n de compo??entes esenciais: determinarase que elementos b??sicos son necesarios para implementar un xemelgo dixital e culminarase coa creaci??n dunha arquitectura est??ndar para a s??a aplicaci??n ?? industria.
  3. ??Desenvolvemento de proxectos reais: estableceranse proxectos de implantaci??n pr??ctica de xemelgos dixitais, ademais dunha folla de ruta espec??fica para a s??a implementaci??n. Tam??n se desenvolver?? unha folla de ruta xeral para a incorporaci??n de modelos de xemelgo dixital de produto no sector.
  4. Facilitaci??n do ??xito na posta en marcha: TWIN NAVAUX proporcionar?? os elementos chave para o ??xito na implementaci??n de xemelgos dixitais. Entre estes incl??ense a identificaci??n e adaptaci??n de perf??s profesionais afectados pola transici??n, amais da avaliaci??n econ??mica do retorno de investimento derivado da implantaci??n de xemelgos dixitais

Un modelo de innovaci??n de tripla h??lice

A chave do ??xito en proxectos innovadores a mi??do radica na colaboraci??n estrat??xica e a diversidade de co??ecementos. No caso de TWIN NAVAUX, implem??ntase un enfoque baseado no modelo de innovaci??n de tripla h??lice, que salienta a colaboraci??n entre tres actores principais: o sector p??blico, representado pola Axencia Galega de Innovaci??n (GAIN), l??der do proxecto; o sector acad??mico, en que participa persoal investigador da Universidade da Coru??a e da Universidade Portucalense-Infante D. Henrique; e o sector privado, conformado pola Asociaci??n Cl??ster Industrial do Naval Galego e diversas empresas especializadas, como IBERCISA Deck Machinery SA, Industrias Ferri SA, e Electrorayma, SL, as?? como o Centro de Apoio Tecnol??gico ?? Ind??stria Metalomec??nica de Portugal.

En conxunto, estes socios conforman unha rede interconectada que xera unha contorna propicia para o intercambio de ideas, o avance tecnol??xico e a consecuci??n dos obxectivos do proxecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

X